Lokaal overlegcomité

Het lokaal overlegcomité is samengesteld uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van het schoolbestuur en het personeel.
De directeur van de school is de permanente adviseur.
Binnen onze school is geopteerd voor een LOC dat 3 keer overkoepelend met de scholengemeenschap en 5 keer lokaal vergadert.
Er is een huishoudelijk reglement aanwezig op school.

Geleding schoolbestuur

Elly De Vuyst
Toon Ducatteeuw
Mieke Naessens

Permanent adviseur

Hélène Holvoet

Geleding leerkrachten

Hannelore Huyghelier (vakbondsafgevaardigde)
Nancy Gabriels (personeelsvertegenwoordiger)
Liesbet Bruyneel (personeelsvertegenwoordiger)

Scroll naar boven