Pedagogisch project

Onze missie

Vrije Basisschool Gaverke-College Waregem biedt kinderen optimale ontwikkelingskansen zodat ze respectvol, communicatief, weerbaar, kritisch, zorgzaam en gelukkig kunnen (samen) leven en leren in een veranderende, multiculturele maatschappij.

Onze visie

LEER

Vanuit een optimistische visie durven we voor elke leerling hoge verwachtingen te stellen.
Deze verwachtingen zijn realistisch, haalbaar en op maat van elke leerling.

De nadruk in ons onderwijs ligt op diep leren. Door de leerstof te kaderen in betekenisvolle (nieuwe) contexten komen rijke ervaringen tot stand en komt de leerling vermoede en onvermoede talenten, interesses en voorkeuren op het spoor.

Het warme, veilige leer- en leefklimaat binnen de klas wordt onder andere gegarandeerd door het inzetten op coöperatieve werkvormen.

We leren kinderen volhouden op het niveau net buiten hun comfortzone en stimuleren probleemoplossend denken.

Wij zijn ervan overtuigd dat de visie van het leerplan voor het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen ons hierbij de juiste handvatten levert: Zin in leren, Zin in Leven.

Niet het vullen van een vat, maar het aanwakkeren van een vuur.
Author Name

GROEI

Onze school is een katholieke dialoogschool. Wij willen aan iedereen, zonder uitzondering, een gastvrij onderwijsproject aanbieden dat inzet op kwaliteitsvolle vorming.

De groei naar het volle mens- en medemens-zijn gaat op eigentijds-tegendraadse wijze gepaard met het binnenbrengen van de christelijke stem.

Om zich volledig te ontwikkelen, heeft het kind kennis (hoofd) nodig. Maar ook een rijk gevoelsleven (hart), de mogelijkheid om het innerlijke leven te verwerken (ziel) en een sterk lichaam (handen).

Hoofd, hart, handen en ziel komen evenwichtig en zoveel mogelijk geïntegreerd aan bod binnen alle onderwijsarrangementen.

Op onze school weten we dat groeien kan gepaard gaan met groeipijnen. Het schoolteam begeleidt, ondersteunt, geeft richting en coacht elk kind hierbij. Fouten maken mag, volhouden moet.

Beklim de berg zodat je de wereld kan zien, niet omdat de wereld jou kan zien.
Author Name

SPEEL

Kinderen spelen écht op onze school, zowel spontaan als intentioneel. Aan voluit spelen beleeft men plezier. Men kan ontspannen. Op onze school is spelen een uitlaatklep voor energie en emoties.

Bij spelen gebruikt men belangrijke sociale vaardigheden. Men zoekt immers verbinding en men werkt samen.

Ook op zintuiglijk en motorisch vlak verruimt spelen de wereld. Men laat de fantasie de vrije loop of men leert tactisch denken.

Dat de taalontwikkeling hier spelenderwijs ontwikkelt, spreekt voor zich.

Spelen is een bezigheid die men niet ernstig genoeg kan nemen.
Author Name

ZORG

Wij zijn een school voor iedereen en willen dan ook iedereen kansenrijk onderwijs aanbieden. Onze school wil een weerspiegeling zijn van de huidige, snel veranderende maatschappij. We leren onze leerlingen omgaan met diversiteit zodat zij uitgroeien tot veerkrachtige volwassenen met een hoog welbevinden en zin in levenslang leren.

Onze school hanteert het continuüm van zorg om elke leerling bij te staan waar dit nodig is. Hoe wij concreet invulling geven aan dit continuüm van zorg leest u in onze zorgvisie.

De leraar is de spilfiguur in de begeleiding van de leerling. De zorgcoördinatoren ondersteunen de leraar in het bieden van zorg en begeleiden de leraar en de externen gedurende het zorgtraject. Zij organiseren en volgen op.

De betrokken externen zien we als evenwaardige partners binnen een (zorg)traject. Onze school staat open om remediërende, compenserende en dispenserende maatregelen op maat van het kind in te voeren ten behoeve van de verdere ontwikkeling.

De betekenis van ons leven ligt in het verschil dat we maken in de levens van anderen.
Author Name

LEEF

Onze basisschool wil de leerlingen voorbereiden op een gelukkig leven waarin ze zelfstandig beslissingen kunnen nemen, verantwoordelijkheid willen dragen en engagement durven tonen.

Omdat deze levenshouding zowel in als buiten de school van belang is, bieden we levensechte en relevante leercontexten aan. De leerlingen krijgen doelgericht onderwijs. We hebben oog voor de mogelijkheden en uitdagingen van de toekomst.

Bestaan is een feit, leven is een kunst.
Author Name

Scroll naar boven