Schoolraad

In de schoolraad zijn de geledingen van het personeel, de directie, de ouders en de lokale gemeenschap vertegenwoordigd.
Zij hebben medezeggenschap en inspraak in het dagelijks schoolgebeuren waarvoor het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt.
Elk met hun eigen inbreng komen zij op voor de opvoeding van de kinderen van onze school.
De verslagen van de schoolraad kunnen opgevraagd worden door een mailtje te sturen naar katrien.vanbiervliet@ond.vlaanderen.be.

Voorzitter

Mie Deboiserie

Permanent adviseur

Hélène Holvoet

Geleding leerkrachten

Myriam Gevaert
Nico Rigolle
Tine Waelkens

Geleding ouders

Geleding lokale gemeenschap

Mieke Deboiserie
Inez Vandenbroucke
Patrick Willems

Scroll naar boven